fredag, oktober 24th, 2014

                        livscykel

 

 

 

Vi på Nordic Medtest AB har en passion och ett uppdrag att utföra testning och kvalitetssäkring av e-tjänster och IT-infrastruktur inom vård och omsorg. Vi arbetar med samtliga aktörer såsom myndigheter, landsting, kommuner, privata vårdgivare, leverantörer och innovatörer. Vi är ett dotterbolag till Inera AB som i sin tur ägs av samtliga landsting, regioner och kommuner och vi har därigenom ett nationellt kvalitetssäkringsuppdrag.

För vårt uppdrag har vi utarbetat en egen testmetodik som hjälper oss att utvärdera olika aspekter av testobjektens kvalitet. Vi tillhandahåller testrelaterade tjänster i alla faser under ett IT-systems livscykel, där vi främst fokuserar på de fyra områdena interoperabilitet, användbarhet, informationssäkerhet och lagar & förordningar. Exempel på tjänster är användbarhetstestning, testledning, testautomatisering, certifiering, testmiljö, testdata, utvecklingsstöd och expertrådgivning.

 

 

Nyheter

  1. Nordic Medtest rekryterar testexperten Martin Jansson

    16 maj 2019

    Vi är stolta över att få presentera rekryteringen av en av Sveriges mest kända testexperter till Nordic Medtest.

  2. Det lyckade konceptet Testforum fortsätter

    13 maj 2019

    Nordic Medtest anordnar Testforum, för andra gången på Vitalis. Ett uppskattat forum för de som jobbar med test inom eller mot offentlig sektor.

Hej testare!

ISO 27001 och 9001

Samarbetsorganisationer

Continua via SKL

 

Nordic Proof