fredag, oktober 24th, 2014

                        livscykel

 

 

 

 

Nordic Medtest arbetar för säkrare och mer
användbar IT i vården.

Det gör vi genom att alltid ta hänsyn till hela
ekosystemet för e-hälsa 
och genom att arbeta enligt
ett livscykelperspektiv. Test och kvalitetssäkring är
centralt hela vägen från idé till avveckling.

Nyheter

  1. Besök från Näringsutskottet

    6 november 2018

    Nordic Medtest fick i förra veckan presentera sin verksamhet och ha en övergripande dialog om möjligheter och utmaningar kopplat till den digitala utvecklingen inom vård och omsorg.

  2. Nordic Medtest tar nästa steg och får ny VD

    28 augusti 2018

    Från och med 20 augusti tar Magnus Lindström (t.v.) över rodret som vd för Nordic Medtest AB. Peter Furster, nuvarande vd, lämnar den operativa verksamheten för att fokusera på arbetet i moderbolaget Ineras ledning men fortsätter sitt engagemang i Nordic Medtests styrelse.

Hej testare!

ISO 27001 och 9001

Samarbetsorganisationer

Continua via SKL

 

Nordic Proof