måndag, oktober 19th, 2015

Hur vi jobbar

Nordic Medtest har utarbetat en egen testfilosofi som vi utgår från i våra uppdrag.

 Det grundläggande målet i allt vi gör är att ta fram värdefull information åt de som behöver fatta beslut och fokusera på det som är viktigt. Vi resonerar även kring begreppet kvalitet, vikten av att lyssna och förstå intressenters behov och vilka verktyg man kan använda sig av i testningen.

Hela Nordic Medtests testfilosofi går att läsa här.

Genom att utarbeta en teststrategi som är unik för situationen skapar vi en lösningsbeskrivning för de specifika problem som testuppdraget beskriver. Genom att använda teststrategin som ett diskussionsunderlag i samtal med intressenterna, kan vi både förhandla om innehållet och förändra efter återkoppling. Målet är att ha en förankrad teststrategi som ligger i linje med testuppdraget och intressenternas förväntningar.

Vi inleder många uppdrag med en workshop där vi tillsammans med kunden kan skapa en gemensam bild av situationen och eventuella problem. En workshop kan med fördel utföras då man i sin verksamhet exempelvis upplever kvalitetsbrister, genomgår en riskfylld förändring eller då en ny produkt skall lanseras.