måndag, februari 22th, 2016

ISO 27001 och 9001

Nordic Medtest är certifierade enligt ISO-27001, ledningssystem för informationssäkerhet och enligt ISO-9001, ledningssystem för kvalitet.

En förutsättning för affärsmässig framgång är att kunderna känner förtroende för och tillit till vår förmåga att ta ansvar för testaffären och garantera rätt kvalitet i varje leverans.

Vi entusiasmerar samtliga medarbetare att ständigt driva förbättringsarbete i alla delar av verksamheten, håller en öppen och kontinuerlig kunddialog i affärens alla faser samt nyttjar styrkan och kompetensen hos våra partners och leverantörer.

På detta sätt kan vi leverera tjänster och produkter som uppfyller eller överträffar både kundernas och övriga intressenters förväntningar.

Det är anledningen till att vi strukturerat och dokumenterat viktiga processer med målsättningen att jobba efter ISO-27001 och ISO-9001.

Nordic Medtest kan i sina uppdrag hantera information som är av känslig art ur såväl individ- och vårdgivarperspektiv som kunders affärsperspektiv, därför är informationssäkerhet en central del av vårt arbetssätt.

Vi är certifierade enligt ISO-27001, ledningssystem för informationssäkerhet och enligt ISO-9001, ledningssystem för kvalitet. 

Här kan du läsa vår kvalitetspolicy.

Här kan du läsa vår informationssäkerhetspolicy.