måndag, juni 03th, 2019

Hej testare!

Vi möter Torkel Bengtsson, som arbetar som testare och testledare på Nordic Medtest. Främst har han arbetat i ett testteam inom journal och läkemedelsområdet

Torkel Bengtsson

Hej Torkel, hur länge har du jobbat på Nordic Medtest?

Jag har varit anställd i tio månader. Jag började som konsult och trivdes så bra att jag började här.

Vad har du jobbat i för projekt?

Främst har jag arbetat i ett testteam inom journal och läkemedelsområdet. Ett team som testar flera olika system och dessutom stöder tjänsternas förvaltningar med bl.a. supportärenden. De system som omfattas är Journalen, Nationell Patientöversikt (NPÖ), Svenska Informationstjänster för läkemedel (SIL), Pascal (förskrivning av läkemedel för dospatienter), Sjukvårdens biverkningsrapportering (SEBRA). Det mest kända av dessa system är Journalen som är till för allmänheten där man på 1177.se kan läsa sina journaler, provsvar, remisser, diagnoser mm.

Hur har första tiden som anställd på Nordic Medtest varit?

Spännande och utmanande, precis som jag vill ha det. Jag har fått jobba med mycket nya tekniker och system. Det är dels de system vi testar men även verktyg för att genomföra själva testerna. Jag har även haft förmånen att jobba i flera olika typer av uppdrag som ger en bra variation i arbetet.

Vad jobbar du med just nu?

Jag är med i ett nationellt projekt avseende standarder för teknisk interoperabilitet för vårdsystem (StandIn). Det är ett stort projekt som pågått i flera år. Mitt uppdrag är att ta fram en testbädd som ska kunna användas för olika ändamål så som hackathon, connectathon och test. Jag jobbar även med att implementera riktlinjer för kvalitetssäkring inom Inera.

Har det hänt något extra spännande i ditt arbete?

Det är så mycket som är spännande att det är svårt att välja ut något enskilt. Dels är det all ny teknik som man får jobba med i en bransch som är intressant och viktig. Och dels har ju Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en vision för e-hälsa. Där vi 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en jämlik hälsa och välfärd. Det är en häftig vision som är lite extra spännande att få vara med att bidra till.

Hur är det att arbeta på Nordic Medtest?

Utöver alla roliga uppdrag är det fantastiskt att få jobba med så mycket kompetent personal som det finns inom bolaget. Vi har en mycket bra stämning där man ges möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker. En annan viktig komponent i trivseln är att det är ett mycket välskött bolag med en ledning som skapar bra förutsättningar för oss som jobbar i bolaget. Jag kan rekommendera alla som vill jobba med test och kvalitetssäkring att söka sig hit.