måndag, oktober 19th, 2015

Vad vi kan

Genom testning och kvalitetssäkring bidrar Nordic Medtest till säkrare och mer användbar IT i vården.

Nordic Medtest arbetar för säkrare och mer användbar IT i vården.

Det gör vi genom att alltid ta hänsyn till hela ekosystemet för e-hälsa och genom att arbeta enligt ett livscykelperspektiv där test och kvalitetssäkring är centralt hela vägen från idé till avveckling. Vi är en oberoende aktör som är öppen för alla som behöver testa och kvalitetssäkra IT-lösningar inom vård och omsorg. 

Vi är experter inom:

Inom dessa områden kan vi förutom ett antal tjänster erbjuda expertstöd, rådgivning, testutbildningar och utvecklingsstöd.