måndag, oktober 19th, 2015

Interoperabilitet

Interoperabilitet är förmågan hos olika system att fungera tillsammans och att kunna utbyta information på ett säkert sätt och med den kvalitet som man kommit överens om.

På Nordic Medtest arbetar vi med både med teknisk interoperabilitet, att tekniskt kunna kommunicera, och med semantisk interoperabilitet som innebär gemensam tolkning av informationen som utväxlas. 

Testmiljöer
Nordic Medtest möjliggör för våra kunder att få tillgång till en testmiljö så att de exempelvis kan testa långt innan de ska ansluta till olika nationella tjänster. Genom tidigare och bättre testning kan produkten förbättras, vilket gör att införande går snabbare och det uppstår mindre problem i produktion.

Verifiering av e-tjänst
Nordic Medtest verifierar e-tjänster inom e-hälsa mot infrastrukturella och säkerhetsrelaterade krav vilket gör att man kan avgöra vilken kvalitet e-tjänsten har och kan ta väl grundade beslut inför produktionssättning.

Systemintegrationstestning
Nordic Medtest kvalitetssäkrar införandet av olika projekt inom e-hälsa där vi genomför systemintegrationstestning med de ingående delar som skall utgöra systemet. Syftet är att ta fram information om systemets kvalitet samt att verifiera att de krav som finns för systemet är uppfyllda och att kundens förväntningar valideras. En viktig del i detta är att förstå de ingående delarna, såväl som hela ekosystemet.

Standarder
Det finns många standarder inom e-hälsa som är styrande vid utveckling för att olika system skall kunna kommunicera med varandra. Dock kan det visa sig att man tolkat standarden på olika sätt och Nordic Medtest bidrar med sin erfarenhet inom nationella och internationella standarder för att ta fram teststrategier, metoder och verktyg för att i ett tidigt skede kunna verifiera olika implementationer som skall kommunicera med varandra.

Exempel på vad vi gjort inom interoperabilitet
Vid införandet av e-tjänsten Nationell Patientöversikt(NPÖ) utformade Nordic Medtest teststrategi och testprocess som innebar att införandet och landsting och regionernas anslutningar kunde ske med en hög kvalitet. Vi tillhandahöll testmiljö, utförde systemintegrationstestning och säkerställde att tjänsten uppfyllde både legala krav och relevanta standarder.

För SAAB Technologies har Nordic Medtest genomfört en anpassad utbildning kring RIV-TA, ett regelverk för interoperabilitet och en kommunikationsstandard inom svensk e-hälsa. Vi har då bidragit med vår kunskap kring nationell e-hälsa som stöd i Saabs arbete med utveckling av ett journalsystem för ambulans, polis och räddningstjänst.

Nordic Medtest erbjuder via ENVi (Environment Virtualization) tillgång till en testmiljö som är kundunik, isolerad och som enkelt kan återskapas på ett kontrollerbart sätt.