fredag, december 02th, 2016

Lagar & förordningar

Nordic Medtest har fokus på lagar & förordningar som gäller personuppgiftsägare och dess ombud. Vår kunskap om lagar och förordningar är avgörande för att personuppgifter hanteras tryggt och tillförlitligt.

Verifiering av e-tjänst
Nordic Medtest har möjlighet att verifiera e-tjänster inom e-hälsa så att de uppfyller lagar och förordningar vilket gör att man kan avgöra hur de uppfylls i e-tjänsten och kan ta välgrundade beslut inför produktionssättning.

Exempel på vad vi gjort inom lagar & förordningar
När Nordic Medtest har genomfört certifieringar av e-tjänster för sammanhållen journalföring, då granskas och testas e-tjänstens hantering av samtycken, spärrar, åtkomstkontroll, sekretessmarkering, loggning och datans riktighet, vilket alla är viktiga delar av Patientdatalagen, och tolkningar av den. Detta har vi gjort för exempelvis för Nationella Patientöversikt (NPÖ), Tietos Mobila Patientöversikt (MPÖ) och Cambios motsvarighet XView.