måndag, januari 19th, 2015

 

 

Vi på Nordic Medtest

Nordic Medtest består av ett glatt gäng testare, testledare, testexperter och
teststrateger.  Vi har lång och bred erfarenhet kring e-hälsa och djup kunskap
om Sveriges nationella e-hälsoplattform. Vi har även byggt upp en unik
kännedom om dess arkitektur, teknik och funktionalitet.

Våra testspecialister bidrar som bollplank, mentorer och utbildare
för att sprida kompetensen och kunskapen inom test- och kvalitetssäkring
av e-hälsa.

Nedan finner du kontaktuppgifter till vår ledningsgrupp.

 

Magnus Lindström
VD
+46 (0)72-551 57 34
Epost 

Karin Lindh
Enhetschef/Testledare
+46 (0)73-032 27 36
Epost 

Robert Magnusson
Enhetschef/Portföljansvarig
+46 (0)70 304 97 16
Epost 

 

Jörgen Larsson
Enhetschef/Kvalitetsansvarig
+46 (0)70 340 07 63 
Epost  

 

Henrik Emilsson
Teststrateg
+46 (0)73 380 24 29
Epost